DEPARTAMENT FINANSIJA I OPŠTIH USLUGA

Odeljenje za Finansije i Opšte Usluge

 

1. Dužnosti i odgovornosti Odeljenje za Finansije i Opšte Poslove su :

 

1.1. Upravlja i održava kadrovske informacije Akademiju, pomaže menadžment u unutrašnjoj organizaciji, pružanje administrativne podrške, logjistiku, medicinski i informacionih tehnologija usluge;

 

1.2. Osigurati primenu procedura za izbor i zapošljavanje kadrova, u skladu sa važećim zakona; 

 

1.3. Koordinira pripremu, implementaciju, izveštavanje i evaluaciju budžeta Akademija;

 

1.4. Koordinira sprovodjenju na vreme finansijskih obaveza Akademija;

 

1.5. Održava TI opreme i pruža TI usluge;

 

1.6. Upravlja arhivski sistem I unutrašnju dokumentaciju Akademija;

 

1.7. Pruža logistične usluge za Akademiju.

 

2. Rukovodilac Odeljenja za Finansije i Opšte Usluge izveštava kod Generalnog Direktora.

 

3. U okvir ovog Odeljenja učestvuje ove Divizije:

 

3.1. Divizija Ljudskih resursa;
3.2. Divizija za Budžet i Finansije;
3.3. Divizija Zajedničkih Usluga;
3.4. Divizija Informativne Tehnologije;
3.5. Divizije za Bezbednost Prostorije Akademije .

 

4. Broj zaposlenih u Odeljenju za Finansije i Opšte Usluge je osamdeset i šest (86).

 


Rrahim Rexha

V.d – Direktor Odeljenja za Opštu Administraciju 

Tel. + 383 (0) 28 590 070

E-mail: [email protected]

Adresa: KAJB – Vučitrn