Komiteti për Çështje të Luftërave nga Libia vizitoi AKSP-në