VIZIT Zëvendësministri i Punëve të Brendshme Z. Ismet Ibishi 12.07.2011