Korektivna Služba Kosova

Stub korektivne obuke

Sektor obuke, ured u KAJB -u

Voda jedinice za obuku posle konsultacije sa Komesarom Korektivne Službe Kosova i u saradnji sa drugim ekspertima iz Centralne Uprave Zatvora u Prištini i u drugim zatvorima KSK-a organizuje, rukovodi i koordinira sve aktivnosti u vezi obuke za zvanicnike KSK-a;


Voda jedinice za obuku priprema plan-program obuke i organizuje sve obuke za korektivne oficire;


Obuke se realizuju od strane jedinice za obuku i regrutovanje.

Jedinica za Obuku

Na osnovu godišnjeg planprograma jedinica za obuku organizuje i realizuje ove obuke:

Osnovnu obuku za korektivne oficire;
Posebne obuke za civilno osoblje zatvora;
Više obuke.

Obuke za oficire Korektivne Oficire Kosova su:

Obuke za sposobnosti i fizicke veštine;
Obuke za sposobnosti i fizicke taktike;
Obuke za sposobnosti i tehnicke veštine;
Obuke za sposobnosti i prakticne veštine;
Obuke o upotrebi vatrenog oružja: Gllock, AK-47 i MP-5.

Neke se obuke realizuju u saradnji sa Kosovskom Policijom, Departmentom rukovodenja Hitnih Slucajeva i u saradnji sa drugim domacim i inostranim partnerima.