Divizija za Zajedničke Usluge

Divizija Zajedničkih Usluga

 

1. Dužnosti i odgovornosti Divizije Zajedničkih Usluga su:

 

1.1. Pruža logističku podršku za susretu osoblja Akademiji;

 

1.2. Upravlja inventar i magazinu Akademija;

 

1.3. Koordinira zahteve i potrebe Akademija za robe i kancelarijske opreme za rad;

 

1.4. Upravlja potrebe transporta i vozilama Akademije;

 

1.5. Održava i upravlja arhivu Akademije;

 

1.6. Pruža medicinske usluge.

 

2. Rukovodilac Divizije Zajedničkih Usluga izveštava kod Rukovodioca Odeljenjeza Finansije i Opšte Usluge.

 

3. Broj zaposlenih u Diviziji Zajedničkih Usluga je četrdeset i četri (44)