Një delegacion nga Qendra e Trajnimeve në Maqedoninë e Veriut vizitoi Akademinë

20.09.2023


Vushtrri, 19 shtator 2023  - Një delegacion nga Qendra e Trajnimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të shoqëruar edhe nga zyrtarët e misionit të OSBE-së në Shkup, sot bënë një vizitë studimore në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike. 

 

Delegacioni i cili ishte i kryesuar nga Suza Trajkovska, ndihmës Ministre e Qendrës së Trajnimit  u takuan më zëvendësuesin e Drejtorit të Përgjithshëm të Akademisë së Kosovës për Siguri Publike, Kastriot Jashari. 

 

Qëllimi i kësaj vizite ishte njoftimi  më për së afërmi me organizimin dhe praktikat e zbatuara nga Akademia sa i përket ofrimit të trajnimeve dhe arsimit të lartë për zbatuesit e ligjit në Kosovë.  

 

Gjatë takimit menaxhmenti i Akademisë para delegacionit në fjalë ka paraqitur strukturën organizative, formën e menaxhimit dhe metodologjinë e ofrimit të trajnimeve për zyrtarët e sigurisë publike në vend.

 

Zëvendësuesi i Drejtorit të Përgjithshëm të Akademisë së Kosovës për Siguri Publike, Kastriot Jashari, e njoftoi delegacionin rreth historikut dhe të arriturave në AKSP, foli për strukturën organizative dhe  për trajnimin profesional dhe arsimin e lartë.

 

Në takim u zhvilluan diskutime rreth gjetjes së modaliteti për bashkëpunim edhe në të ardhmen.  

 

Më këtë rast drejtori Jashari  u shpreh i gatshëm që bashkëpunimin më  Qendrën Trajnimeve në Maqedoninë e Veriut të vazhdojë edhe në të ardhmen. 

 

Përfaqësuesit nga Qendra e Trajnimeve në Maqedoninë e Veriut u njoftuan edhe rreth procesit të sigurimit të cilësisë dhe procesit të akreditimit të trajnimit profesional për institucionet e sigurisë publike dhe akreditimit ndërkombëtarë. 

 

Gjatë takimit të dyja palët shpreh vullnetin e tyre për një bashkëpunim edhe më të gjerë në fushën e sigurisë publike. 


Në takim mori pjesë edhe Sando Kitanov, këshilltarë i Lartë në Sektorin e Krimeve të Rënda  dhe të Organizuara në misionin e OSBE-së në Kosovë.

 

 Po ashtu të pranishëm  në takim dhe të cilët folën secili për fushën e vetë ishin edhe drejtori i Departamentit për Financa dhe Shërbime të Përbashkëta në AKSP, Rrahim Rexha, udhëheqësi i Divizionit për Marrëdhënie me Jashtë, Avni Istrefi, zëvendësuesi i Drejtorit të Departamentit për Trajnime dhe Përkrahje Arsimore, Shaban Bajrami dhe  Emin Uka, udhëheqës i Divizionit për Sigurim të Cilësisë në AKSP. 

Ndërsa, delegacioni nga Qendra e Trajnimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut ishte i kryesuar nga  Suza Trajkovska, ndihmës ministre e Qendrës së Trajnimit,  Sonja Sekulovska, shefe e Departamentit të Dizajnimit të Kurrikulave,  James N Speros, këshilltar i Trajnimit Policor nga misioni i OSBE-së në Shkup dhe  Afrim Bajrami asistent i Programit në Njësinë e Zhvillimit Policor po ashtu nga misioni i OSBE-së në Shkup.  

 

Në fund delegacioni vizitoi kampusin e Akademisë së Kosovës për Siguri Publike