FSP publikon materialin promovues “Përfshirja e studentëve në proceset e sigurimit të cilësisë” në arsimin e lartë

25.05.2022

Vushtrri, 25 maj 2022 – Fakulteti i Sigurisë Publike në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike,  misionï i të cilit  është “Përmirësimi i arsimit në sektorët e sigurisë dhe rendit publik”, ka për qëllim edhe përfshirjen e studentëve në proceset e sigurimit të cilësisë. 

 

Prandaj bazuar në manualin “Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë”, të financuar nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës  në Kosovë, Agjencia e Kosovës për Akreditim ka adresuar materiale promovuese të cilat kanë për qëllim rritjen e vetëdijesimit të studentëve për rolin e rëndësishëm që ata kanë në sistemin e arsimit të lartë në Kosovë. 


Materialin mund ta gjeni këtu: Materiali Promovues