Më datën 31 mars mbahet tryezë shkencore me temën “Kosova përballë sfidave aktuale të sigurisë”

25.03.2022

Vushtrri, 25 mars 2022 -  Në Akademinë e Kosovës  për Siguri Publik (AKSP) më  datën 31 mars 2022 në ora 10:00  mbahet tryezë shkencore me temën “Kosova përballë sfidave aktuale të sigurisë”, tryeza  organizohet nga Fakulteti i Sigurisë Publike. 

 

Në këtë tryezë do të marrin pjesë  studiuesit e fushës së sigurisë, marrëdhënieve ndërkombëtare, ekonomike, politike, sociale etj. 

 

Qëllim i tryezës është paraqitja e prezantimeve dhe pikëpamjeve  rreth sfidave dhe kërcënimeve aktuale për sigurinë, paqen  si dhe perspektiven e sektorit të sigurisë në Kosovë. 

 

Konkluzionet që do të dalin nga kjo  tryezë  do të jenë një kontribut i çmuar për institucionet e sigurisë publike dhe institucionet tjera që përballen me sfidat  aktuale në fushën e sigurisë. 

 

Prandaj për  të dhënë kontribut në këtë fushë, ftoheni të merrni pjesë në këtë tryezë  shkencore të organizuar nga Fakulteti i Sigurisë Publike. 

 

Ju faleminderit për interesimin tuaj.