Riakreditohet Akademia e Kosovës për Siguri Publike (AKSP)

03.03.2022

Vushtrri, 3 mars 2022 –   Këshilli Drejtues i Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve me datë 22 shkurt 2022  mori vendim për riakreditimin e Akademisë së Kosovës për Siguri Publike si  institucioni i akredituar për Aftësim, Arsim Profesional me këto kualifikime: Zyrtar Doganor, Zyrtar Policor; Zyrtar  Sprovues,  Zyrtar Korrektues,  Inspektor i Inspektoratit Policor të Kosovës si dhe Zjarrfikës.  

Në vendim thuhet se riakrerditohet Akademia e Kosovës për Siguri Publike për periudhën tre vjeçare  përkatësisht nga data 27.07.2021 deri më datën 23.07.2024 me kualifikimet e aprovuara në Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve. 


Për më gjerësisht shih: VENDIMIN