Sot certifikohen pjesëtarët e emergjencave të Kosovës dhe Shqipërisë

23.04.2010
Vushtrri, 23 prill- Sot në fshatin Studime të Vushtrrisë, fillon ushtrimi, e më pas bëhet edhe certifikimi për trajnim i pjesëtarëve të Departamentit të Emergjencave nga Republika e Shqipërisë dhe Departamentit për Menaxhim të Emergjencës të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Kosovës.Të përkujtojmë se më 12 prill të këtij viti në Qendrën  e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim në Vushtrri, dhjetë pjesëtarë të Departamentit të Emergjencave nga Republika e Shqipërisë filluan trajnimin bazik për zjarrfikje dhe shpëtim.Po ashtu sot, zyrtarët e lartë të Ministrisë së Punëve të rendshme të Republikës së Kosovës do ta bëjnë edhe certifikimin e pjesëtarëve të të dyja departamenteve, përkatësisht të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë.Ftohen mediat që ta përcjellin trajnimin dhe certifikimin e pjesëtarëve të departamenteve të emergjencës të së dyja shteteve.