Në Qendrën e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim do të diplomoj gjenerata e 40-të e zyrtarëve policorë të Policisë së Kosovës

07.04.2010

Vushtrri 8, prill ‘10- Të shtunën, me datë 10 prill ‘10 në ora 11:00, në Qendrën e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim do të mbahet ceremonia e Diplomimit e gjeneratës së 40-të  e  zyrtarëve policorë, (kadetë) të policisë  së Kosovës.
Të pranishëm në ceremoninë e Diplomimit do të jenë zyrtarë nga Ministria e Punëve të Brendshme, nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Kosovës, Zyrtar Policorë të Rajoneve të ndryshme, nga KFOR-i,  EULEX-i, OSBE, ICITAP  si dhe familjarë të zyrtarëve Policorë të Policisë së Kosovës të gjeneratës së 40-të.

Ftohen mediat që të jenë prezentë në ceremoninë e Diplomimit.