Shkolla e Sektorit të Sigurisë për Gazetarë vizitoi Qendrën e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim

31.03.2010

Vushtrri, 31 mars’10 - Qendrën e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim (QKSPEZH), sot e vizituan  studentët nga Shkolla e Sektorit të Sigurisë për Gazetarë, projekt i Qendrës së Kosovës për Studime të Sigurisë.

Studentët ishin nga Kosova dhe  vendet e ndryshme të rajonit.

Kryeshefja Ekzekutive e Qendrës znj. Taibe Canolli i njoftoi studentet se si funksionon QKSPEZH-i.


Po ashtu studentet u njoftuan nga znj. Canolli për të gjitha trajnimet të cilat mbahen në Qendër nga katër Agjencionet e Sigurisë Publike, siç janë Policia  e Kosovës (PK), Departamenti i Menaxhimit të Emergjencave (DME), Shërbimi Korrektues (SHK), dhe Dogana e Kosovës (DK).

Znj. Canolli gjithashtu  para studenteve ka folur edhe për sukseset, objektivat dhe të arriturat e Qendrës së Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim.

Në fund të kësaj vizite studentet vizituan objektet e Qendrës si dhe disa nga pajisjet me të cilat trajnohet pjestarët e Agjencioneve të Sigurisë Publike.