OSBE-ja dhuron donacion për agjencionet e sigurisë publike

14.12.2009

Vushtrri,14 dhjetor 2009 - Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë (OSBE) dhuroi donacion për Qendrën e Kosovës për  Siguri Publike,Edukim dhe Zhvillim dhe agjencionet e rendit dhe sigurisë në Kosovë. Ky donacion përmbante ‘’ Dhomë Simulative për Menaxhim të Krizave’’  e cila do të përdorët për katër agjencionet e sigurisë publike; Policia e Kosovës, Departamenti për Menaxhim të Emergjencave, Dogana e Kosovës si dhe Shërbimi Korrektues i Kosovës.

Pjesëmarrës në këtë ceremoni  ishin; u.d Krzeshef Ekzekutiv i QKSPEZh-it, znj.Canolli, Carsten Twelmeire  Drtejtor i Departamentit për Rend dhe Siguri Publik në OSBE, N/kolonel Driton Zabergja, Vasselika Timova Shefe e njesis për Zhvillimin e Trajnimeve të Departamentit për Rend dhe Siguri Publike, nga Policia e Kosovës, nga DME-ja, Dogana e Kosovës  si dhe Stafi Menagjues  i Qendrës.

Z.Carsten theksoi se ky është një nga projektet e fundit të fund vitit 2009. Qëllimi i këtij donacioni është, që ti mbështesim agjencionet për siguri publike,që trajnimet  e tyre teorike  ti zbatojnë edhe në praktik. Ne do të vazhdojmë edhe në të ardhmen  ta ndihmojmë QKSPEZH-in.

Znj. Canolli  ceku se në Qendër mbahen trajnime të shumta dhe ky projekt është shumë i rëndësishëm për katër agjencionet e Sigurisë Publike në Kosovë. Krijimi i një dhome të tillë, simulative është një ndihmes e madhe për agjencionet,që do të reflektohet në profesionalizmin e tyre.  Ne do ti mbështesim projektet e tilla, projekte të cilat në të ardhmen do te kenë dobi dhe profesionalizëm në trajnimet  e cila do të mbahen  në QKSPEZH.

N/kolonel Zabergja theksoi se ky është një projekt  madhorë për Policinë e Kosovës, projekt i cili do të ndihmoj në punën praktike të Policisë së Kosovës i cili do të reflektoj pozitivisht në punën të cilën do ta ushtrojnë në ruajtjen dhe sigurinë publike të të gjithë qytetarëve te Republikës së Kosovës.

Në fund të kësaj ceremoni, z.Carsten  dhuroi qelsat znj. Canolli ku dhe bënë prerjen e shiritit të kësaj dhome simulative.