Medalje dhe mirënjohje për Instruktoret e Policisë së Kosovës

19.07.2013

Vushtrri, 19 korrik 2013 -  Në paradën e mëngjesit e cila organizohet çdo dit në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike nga nënkolonel Driton Zaberxha dhe instruktoret sot u shpërndan medalje dhe mirënjohje për 12 Instruktorët e Policisë së Kosovës, “Shërbim më Besnikëri”.
Me vendim të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës Shpend Maxhuni, janë dekoruar instruktorët policorë të cilët i kanë kryer me sukses detyrat dhe përgjegjësit në trajnimin sa më profesional të zyrtarëve policorë si dhe shërbim me besnikëri, shembullorë dhe të jashtëzakonshëm.
Në ceremoninë e ndarjes së medaljeve dhe mirënjohjeve morën pjesë, Drejtori i Përgjithshëm i Akademisë Ismail Smakiqi, Drejtori për Trajnime Mandatore nënkolonel Driton Zabergja, Këshilltari nga ICITAP David Snodgrass dhe Instruktorë të Policisë së Kosovës pran Akademisë.
Medalje dhe mirënjohje, shërbim më besnikëri u ndanë për: Major Olga Stefanovic, Kapiten Milaim Fejzullahu, Toger Reshat Bugaçku, Toger Xhemajl Sallahu, Rreshter Avni Deliu, instruktorët policorë Arian Xhema, Mukadese Gogolli, Adnan Fejza, Basri Islami, Qerim Spahiu, Isuf Shabani, Xhavit Sinani dhe Ruzhdi Hoxha të cilët për dhjet vite kryen shërbim të devotshëm në Policinë e Kosovës, standarde të larta të shërbimit dhe profesionalizmit policorë, etikë të pastër dhe përkushtim të lartë ndaj popullit të Kosovës.