Në AKSP përfundoi trajnimi i pjesëtarëve të Agjensionit Pyjor të Kosovës

12.07.2013

Vushtrri, 12 korrik 2013 - Në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike 267 pjesëtarë të Agjencionit Pyjor të Kosovës përfunduan trajnimin themelor “Për pushkë të paviaskuar gjysmë automatike ”.
Drejtori i Përgjithshëm i AKSP-së, Ismail Smakiqi, gjatë ceremonisë së certifikimit vlerësoj se trajnimet e tilla ndikojnë pozitivisht në ngritjen e kapaciteteve të agjensionit pyjor.  Ai tha se nga trajnimet e tilla pjesëtarët përfitojnë njohuri të reja ku do të sjellin vlera për organizatën e tyre ku punojnë.
Ndërsa Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencionit Pyjor të Kosovës Ahmet Zejnullahu, falënderoi akademinë për kontributin e dhënë në aftësimin dhe trajnimin e pjesëtarëve të agjencionit pyjor. “Trajnimet e tilla do të ndikojnë pozitivisht në kryerjen e punës në mënyrë sa më profesionale”, tha Zejnullahu.
Qëllimi i  trajnimit ishte përforcimi i aftësive të akterëve relevantë që në mënyrë efikase ta kryejnë punën e tyre.
Trajnim është organizuar dhe mbajtur nga Akademia.