Përfundoi trajnimi “Gjuajtjet taktike dhe intervenimi taktik”

29.10.2010

Vushtrri, 29 tetor 2010- Në Qendrën e Kosovës për siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim përfundoi trajnimi “Gjuajtjet taktike dhe intervenimi taktik”, trajnim i cili ishte i mbështetur nga shteti Turk. Në ceremoni diplomimit morën  pjesë Kryeshefi Ekzekutiv i Qendrës për Sigurisë Publike z. Sheremet Ahmeti, nënkolonel Driton Zabërxha, përfaqësuese nga OSBE-ja, FSK-ja dhe pjesëtar të Policisë së Kosovës.
Pjesëmarrësit vlerësuan lartë mbajtjen e këtij trajnimi dhe theksuan “Policisë së Kosovës po iu shtohen edhe pjesëtar tjerë te specializuar të fushave të ndryshme në siguri të cilët me përvojat dhe shkathtësitë e fituara në këto trajnime do të japin kontributin e tyre në mbajtjen  e rendit dhe sigurisë për qytetaret e Republikës së Kosovës”.  Ky trajnim është planifikuar dhe zhvilluar konform  nevojave të Policisë së Kosovës. E veçanta e këtij trajnimi është se, është ligjëruar nga  instruktor vendorë dhe  mbështetur  nga  instruktorët e shtetit Turk. Kjo është gjenerata e dytë e trajnimit për instruktor në të cilën u certifikuan 15 zyrtar policorë.