Qendrën e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim e vizitoi një delegacion nga Gjermania

13.10.2010

Vushtrri, 13 tetor 2010- Qendrën e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim sot e vizitoi udhëheqës i Akademisë Policore të Qarkut Federal Gjerman të Baden- Württemberg z. Peter Egetemaier me bashkëpunëtor të tije.Delegacioni gjerman u pritë nga kryeshefi Ekzekutiv  z. Sheremet Ahmeti, si dhe Zyrtar të Lartë të Qendrës. Fillimisht z. Ahmeti iu uroi mirëseardhje në qendër delegacionit gjerman e më pas e njoftoi edhe për strukturën organizative të Qendrës së Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim. Delegacionin e informoi lidhur me punën aktivitete trajnimet të cilat mbahen në qendër nga katër agjencionet si Policia e Kosovës, Agjencioni i Emergjencave, Dogana e Kosovës dhe Shërbimi Korrektues i Kosovës. Gjithashtu z. Ahmeti e informoi delegacionin edhe për  konceptin, vizionin,  fazën e tranzicionit,  akreditimit , legjislacionit, sukseset dhe të arriturat  e Qendrës. Ndërsa  delegacioni nga gjermania u ndan të kënaqur me vizitën bërë qendrës dhe shprehen gadishmërin e bashkëpunimit mes Akadimisë Policore të Qarkut Federal Gjerman dhe Qendrës së Kosovës për Siguri Publike Edukim dhe Zhvillim.Në fund të takimit ata bënë një vizitë rreth objekteve të QKSPEZH-it për tu njoftuar me infrastrukturën dhe me disa nga pajisjet me të cilat trajnohen zyrtaret e Agjencioneve të sigurisë publike.