Filloi hartimi i projektligjit për Qendrën e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim

30.08.2010

Vushtrri, 30 gusht 2010- Sot në Qendrën e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim (QKSPEZH), u mbajt takimi i parë i grupit punues për hartimin e draftit fillestar të projektligjit për Qendrën.Projektligji për Qendrën e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim është futur ne Strategjinë Legjislative të vitit 2010 me Vendimin e Kryeministrit te Republikës se Kosovës, Nr. 03/135 te dt. 28.07.2010.