Zyrtari përgjegjëse për trajtimin dhe zgjidhjen e situatave të konfliktit të interesit në AKSPZyrtari përgjegjëse për trajtimin dhe zgjidhjen e situatave të konfliktit të interesit në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike – Nazmije SylaTel: 028/570-008 / Ext 213


Email: [email protected]