Takimi i parë i Komitetit Drejtues i Projektit të Binjakëzimi