Vushtrri, 31 mars 2011- Vizita e komandantit të KFOR-it, Gjeneral Erhard Bühler