Divizija za Snabdevanje

Divizija Nabavke

 

1. Dužnosti i odgovornosti Divizije Nabavke su:

 

1.1. Priprema, koordinira i sprovodi godišnji plan Akademija u oblasti javnog nabavke, u skladu sa zakonima na snazi;

 

1.2. Obezbedi da su svih zahtevi za nabavku pripremljene su sa pravilima i procedurima nabavke;

 

1.3. Odredjuje metodologiju nabavke za tender i procedure procenjivanje cenama;

 

1.4. Pruža savete i pomaže menaĎmenta u donošenje odluka u vezi sa pitanje rasprava koje dolazi u slučajevima izvršenje ugovora.

 

2. Rukovodilac Divizije Nabavke izveštava kod Generalnog Direktora.

 

3. Broj zaposlenih u Diviziji Nabavku je tri (3). 

 

 

Bekim Dakaj

Menadžer Divizije za Snabdevanje

Tel. + 383 (0) 28 590 070

E-mail: [email protected]

Adresa: KAJB – Vučitrn