Akademiju je posetila delegacija Centra za obuku iz Severne Makedonije

20.09.2023

Vučitrn 19 septembar 2023  - Delegacija Centra za obuku Ministarstva Unutrašnjih Poslova Republike Severne Makedonije, u pratnji zvaničnika misije OEBS-a u Skoplju, boravila je danas u studijskoj poseti Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost.

 

Delegacija, koju je predvodila Suza Trajkovska, pomoćnik ministra Centra za obuku, sastala se sa zamenikom generalnog direktora Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost Kastriot Jashari.

 

Svrha ove posete je bila informisanje o organizaciji i praksi koju sprovodi Akademija u vezi sa obezbeđivanjem obuke i visokog obrazovanja za pripadnike zakona na Kosovu.

 

Tokom sastanka, rukovodstvo Akademije je pred navedenom delegacijom predstavilo organizacionu strukturu, oblik upravljanja i metodologiju obuke službenika javne bezbednosti u zemlji.

 

Zamenik Generalnog Direktora Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost, Kastriot Jashari, upoznao je delegaciju sa istorijatom i dostignućima KAJB-a, govorio je o organizacionoj strukturi i o stručnom usavršavanju i visokom obrazovanju.

 

Na sastanku se razgovaralo o pronalaženju modaliteta za buduću saradnju.

 

Ovom prilikom direktor Jašari je izrazio spremnost da i ubuduće nastavi saradnju sa Centrom za obuku u Severnoj Makedoniji.

 

Predstavnici Centra za obuku u Severnoj Makedoniji takođe su informisani o procesu obezbeđivanja kvaliteta i procesu akreditacije stručnog usavršavanja za institucije javne bezbednosti i međunarodnoj akreditaciji.

 

Tokom sastanka obostrano je izražena volja za još širom saradnjom u oblasti javne bezbednosti.


Sastanku je učestvovao i Sando Kitanov, viši savetnik u Sektoru za teški i organizovani kriminal u misiji OEBS-a na Kosovu.

 

 Sastanku su takođe prisustvovali i koji su svako govorili o svojoj oblasti bili su direktor Odeljenja za Finansije i Zajedničke Usluge u KAJB-u, Rrahim Rexha, šef Odseka za Spoljne Odnose, Avni Istrefi, Zamenik Direktora za Obuke  i Podršku Obrazovanja, Shaban Bajrami i Emin Uka, šef Odeljenja za Osiguranje Kvaliteta u KAJB.

 

U međuvremenu, delegaciju Centra za Obuku Ministarstva Unutrašnjih Poslova Republike Severne Makedonije predvodili su Suza Trajkovska, pomoćnica ministra Centra za Obuku, Sonja Sekulovska, šef Odseka za Izradu Nastavnih Planova i Programa, Jejms N. Speros, savetnik Policijske Obuke iz misije OEBS-a u Skoplju i Afrim Bajrami, Programski Asistent u Jedinici za razvoj policije, takođe iz misije OEBS-a u Skoplju.

 

Na kraju, delegacija je posetila kampus Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost.