Vučitrn, 28 jun ’10 – Potpisivanje sporazuma saradnje sa CLJPUP i CILJPEI