Predstavnici Akademije učestvovali su na godišnoj konferenciji INTERPA

15.09.2022

Daka, Bangladeš, 14 shtator 2022 – Na jedanaestoj godišnjoj konferenciji orgsnizovano od Međunarodne Asocijacije Policijskih Akademija (INTERPA), učestvovali su predstavnici Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost (KAJB),  Avni Istrefi rukovodilac Divizije za Spoljne Odnose i direktor Odeljenja za finansije i Opšte Usluge Rrahim Rexha. 


Svrha konferencije bila je diskusija o digitalizaciji u sistemu bezbednosnog obrazovanja. 


Takođe, na dvadeset drugom sastanku Izvršnog Odbora INTERPA-a učestvovali su i predstavnici Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost, koja je članica ovog udruženja. Pored članova INTERP-a, ceremoniji otvaranja ove konferencije prisustvovali su i premjer Vlade Narodne Republike Bangladeš Šeik Hasina, ministar Unutrašnjih Poslova Narodne republike Bangladeš  Asaduzzaman Kan i predsednik INTERPA  i Nacionalne Akademije Turske Policije  Yilmaz Çollak.


Na ovoj konferenciji na kojoj su učestvovale sve države članice Međunarodne Asocijacije Policijskih Akademija (INTERPA), predstavnici Akademije  predstavili su istoriju, delatnost i uspehe Kosovske Akademije za Javnu bezbednost.  

Avni Istrefi rukovodilac Divizije za Spoljne Odnose u svom izlaganju tokom konferencije, govorio je o najnovijim dešavanjima na Akademiji koje se održavaju za službenike javne bezbednosti, o međunarodnoj saradnji koju Akademija ima u oblasti javne bezbednosti. Tokom ove konferencije , četiri zemlje su se pridružile Međunarodnoj Asocijaciji Policijskih Akademija (INTERPA), Policijska Akademije Hrvatske, Visoka Policijska Škola “General Alberto Enriquez Gallo”, Ekvador, Nacionalna Policijska Akademija Liberije i Policijska Akademija Nigerije.Na večeri koju je organizovala INTERPA, predstavnici Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost  Avni Istrefi rukovodilac Divizije za Spoljne Odnose i direktor Odeljenja za Finansije i Opšte Usluge.Rrahim Rexha  sastali su se i sa ambasadorom Republike Kosova u Daki,Senegal Guner Ureya.  Tokom sastanka Ureva visoko je cenoi rad u institucijama javne bezbednosti i dostignuća na Akademiji.Konferencija je nastavljena diskusijama i izlaganjima na temu “Digitalizacija Policije” sa sesijama panela o analizi društvenih medija za rad policije, eri digitalizacije policijskog sistema, uticaju korišćenja društvenih mreža i drugim temama u vezi sa radom policije na oblast javne bezbednosti.