Poseta Zamenika pomoćnika državnog sekretara Andrews

24.01.2020

Vučitrn, 24 januara 2020  - Kosovsku Akademiju za Javnu Bezbednosti posetio je Zamenik Pomoćnika Državnog Sekretara u Međunarodnom Birou za narkotike i sprovođenje zakona (INL) Jorgan K. Andrevs.


G-dina Andrevsa je dočekao Generalni Direktor Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost, Ismail Smakići, dekan Fakulteta Bezbednosti u Akademiji, Bejtush Gashi, zajedno sa visokim službenicima i predstavnicima agencija za javnu bezbednost.


Direktor Smakići je izrazio dobrodošlicu i ujedno se zahvalio g-dinu Andrewsu na poseti i podršci Sjedinjenih Američkih Država, Ambasade SAD na Kosovu, ICITAP-a i Međunarodnog Biroa  za narkotike i sprovođenje zakona (INL) na čijem se čelu nalazi Andrews.


Predstavljajući razvoj Akademije, direktor Smakići je rekao  sledeće :„Akademiju je osnovao amerikanac Steve Bennet”, kojeg je 1999 godine anagažovao OEBS  sa misijom da osnuje  lokalne policijske snage, uključujući i Školu Policijske Službe Kosova. Steve Bennet je bio na čelu ove škole do 2006 godine, kada se desila tranzicija i rukovođenje od strane domaćih službenika.


U svim fazama razvoja akademije, relevantne institucija SAD-a, ICITAP-a, međunarodni partneri OEBS  kao i Evropska komisija , podržali su akademiju u izgradnji kapaciteta agencija za javnu bezbednost. "


Direktor Smakići se zahvalio g-dinu  Andrews i dodao da je „Međunarodni Biro za  Narkotike i sprovođenje zakona (INL), 2017 godine akademiji  donirao opremu  za održavanje obuke za simulaciju upotrebe vatrenog oružja (FATS) za potrebe obuke službenika za javnu bezbednost na Kosovu, koja je jedina ove vrste na Kosovu i u regionu “.


Zamenik pomoćnika sekretara Andrews zahvalio se direktoru Smakićiju  na  dočeku gde je imao priliku da se izbliza upozna sa dešavanjima u akademiji, sa izazovima sa kojima se ova institucija suočava i potrebama za daljim razvojem. Andrevs je bio impresioniran razvojem i dešavanjima na akademiji, koja funkcioniše i radi po međunarodnim standardima  i međunarodnoj akreditaciji koju je akademija dobila od IADLEST-a. On je naveo  da će Državno Odeljenje i njegove kolege koje predstavljaju Ministarstvo Pravde nastaviti da rade zajedno i da pružaju podršku akademiji u oblasti održavanja profesionalne obuke i obezbeđivanja opreme koja je  potrebna za bolju obuku Kosovske Policije.


"Policija je jača i zdravija kada je polna i etnička zastupljenost izbalansirana", rekao je Andrews.


Zamenik pomoćnika sekretara Andrews u pratnji Katherine Bevlei INL-a za program INL-a, Shawn Waddoups-a, Kosovskog Direktora INL-a, Gazmend Musa, Stručnjaka programa INL-a, Andriana Saric-politička pomoćnica u Ambasadi SAD-a na Kosovu.

Delegacija je nastavila sa posetom kampusa akademije, i tom prilikom je prisustvovala vežbama kadeta u prostorijama Akademije i vežbama u prostoriji za simulaciju upotrebe vatrenog oružja (FATS).


Inače, Andrews nadgleda INL programe u Evropi i Aziji, uključujući Avganistan i Pakistan, radeći sa međunarodnim partnerima na sprečavanju ilegalne trgovine drogom i drugih transnacionalnih kriminalnih aktivnosti; smanjenju  nestabilnosti i jačanju održivosti partnera koji se suočavaju sa  zloćudnim uticajem;  promovišu krivično-pravnu saradnju sa Sjedinjenim Državama.