Diplomirala je 37-a Klasa Policije Kosova

24.04.2009

Vucitrn, 24 April 2009 godine – Nakon modifikovane obuke koja je trajala 12 nedelja, u KCJBOR-u je diplomirala 37-a klasa službenika Policije  Kosova. Ova klasa broji 80 pripadnika, koji su pohadali obuku po planu i programu dizajniranom po medunarodnim standardima za ljudska prava i vladavinu zakona.

Na ceremoniji diplomiranja ucestvovali su Ministar Unutrašnjih Poslova, Zenun Pajaziti, generalni direktor Policije, Šeremet Ahmeti, predstavnici EULEX-a, KFOR-a, OEBS-a, visoki službenici Ministarstva Unutrašnjih Poslova i Policije Kosova kao i clanovi porodica diplomaca.

Ministar Pajaziti  cestitao je diplomiranje policijskim službenicima i naglasio da  policija jeste  i da ce i dalje ostati multietnicka policija. On je u nastavku ocenio  “Policija  Kosova ce nastaviti sa pružanjem najboljeg primera institucija i to samo kao rezultat njihovog rada”.

U nastavku ministar  Pajaziti je naglasio “Policija  Kosova je najbitnija institucija kako bi smo na Kosovu imali  dobar život i slobodu kretanja”.

Generalni direktor Policije, Šeremet Ahmeti, ocenio je da obrazovanje i obuka igraju bitnu ulogu u stvaranju profesionalnog kadra. On je u nastavku naglasio  “veoma je prijatno i predstavlja posebno zadovoljstvo kada vidiš mogucnost koju mi danas imamo da vršimo obuku po najvisocijim standardima za sprovodenje zakona i ljudskih prava zajedno sa svim agencijama sprovodenja zakona u Kosovskom Centru za Javnu Bezbednost Obrazovanje i Razvoj”.

Predstavnik 37-e klase Policije, oficir  Muharem Keljmendi, izjavio je “nastojacemo da branimo prava gradana, bez obzira na etnicku, rasnu ili polnu pripadnost, kao i njihovu imovinu zasnivajuci se i sprovodeci do tancina zakone Republike Kosovo”.


Nakon urucivanja diploma, kapiteni odelenja obavili su predaju zastava koje simbolizuju akademska dostignuca, disciplinu kao i dostignuca u svim oblastima tokom njihove obuke koja je trajala 3 meseca. Ove zastave urucene su  Direktoru Direktorijata za Mandatne Obuke, podpukovniku  Driton Zabrdi. Na kraju ceremonije, instruktor za paradu i disciplinu oslobodio je novu klasu Policije.