Ministri i Punëve të Brendhme Bajram Rexhepi vizitoi QKSPEZH-in