Qendrën e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim e vizitoi Forumi për Siguri