Vučitrn, 22 april ’10 – Poseta Komandanta Multinacionalnog Bataljona KFOR-a na severu Pukovnika Chaxel KCJBOR-u