Vushtrri, 08 shtator '10 - Nenshkrimi i memorandum bashkepunimit me Gazeten Zyrtare