Miratohet Udhëzimi Administrativ për QKSPEZH

19.10.2010

Vushtrri, 19 tetor 2010-Që nga dita e hënë Qendra e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim (QKSPEZH) do të funksionoj  me Udhëzim të ri Administrativ.
Në mbështetje të nenit 145 paragrafi 2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ministri i Punëve të Brendshme z. Bajram Rexhepi ka  nënshkruar Udhëzimin Administrativ për organizimin dhe strukturimin e brendshëm të Qendrës së Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim. Udhëzimi administrativ përcakton organizimin strukturor të qendrës si Agjenci Ekzekutive në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme.QKSPEZH-i si Agjencion Ekzekutiv do të veproj në përputhje me misionin e ministrisë së Punëve të Brendshme, dokumentet strategjike të saj dhe vizionin e  qartë për ndërtimin, ruajtjen, ngritjen e sigurisë së përgjithshme dhe ofrimin e shërbimeve sa ma cilësore, profesionale dhe të avancuara të bazuara në standardet dhe vlerat demokratike për paanshmëri dhe profesionalizëm.