Vushtrri, 07 shkurt 2011 Vizita e Ambasadorit të OSBE-së në Vjenë, Ian Cliff bërë në QKSPEZH