OBAVEŠTENJE O KONFERENCIJI

06.08.2018

Vučitrn, 6. avgusta 2018 - 28. juna 2018, Kosovska Akademija za javnu bezbednost, uputila poziv za učestvoanje na drugom međunarodnog naučnog skupa pod nazivom "Obrazovne institucije javne bezbednosti, ključni faktor u jačanju sigurnosti i bezbednosti", koja će se održati u Akademiji od 7. do 8. novembra 2018.


Nakon te najave, Odbor Organizator konferencije obaveštava sve zainteresovane o novim važnim i drugih važnih datuma informacijama, kao što su uslovi za učešće na konferenciji, standarda i radnih objekata (za Oskara publikacija iz drugih stručnih skupova i aktivnosti i istraživanja) i za Naučni odbor.


Novi važni datumi:

Podnošenje sažetaka do 30. avgusta 2018

Obaveštenje o obaveštenju o apstrakciji 05 septembar 2018

Isporuka radova do 20. oktobra 2018

Obaveštenje o prihvatanju radova 1. novembra 2018

Konferencijska konferencija Datum 7 - 8 novembar 2018


Za više informacija kliknite ovde:

Opšte informacije

Poziv za konferenciju

Standardi i struktura rada

 


Oni koji su zainteresovani da prisustvuju u konferenciju: akademici, studenti, istraživače i druge stručnjake su pozvani da predstave svoje radove u oblasti javne bezbednosti. Konferencija će biti održana na albanskom, srpskom i engleskom jeziku, uz mogućnost simultanog prevoda na tim jezicima.