Međunarodna saradnja KAJB

Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost član je  raznih Evropskih i Međunarodnih   udruženja za Obuku i Obrazovanje u Javnoj Bezbednosti i Sprovođenju Zakona.

 

- Kalendar Obuka AEPK za 2017 godina - Kliknite ovde


- Članica za nadgledanje  udruženja  Evropskih Policijskih Koledža AKPE (AEPC) https://www.aepc.net/


  Punopravna članica Međunarodnog udruženja Policijskih Akademija  (INTERPA) http://www.interpa.org/


- Generalni Direktor je član Međunarodne Asocijacije Direktora za Standarde i Obuku za Sprovođenje Zakona ANDSTZL (IADLEST)  https://www.iadlest.org/ 

_https://www.iadlest.org/


-  Članica Evropske Asocijacije Koledža Protivpožarne zaštite
http://www.efsca.org


Sporazumi o saradnji sa: 


- Univerzitetskim  Policijskim Koledžom  Finske http://www.polamk.fi/


- Akademijom Estonije za Nauke Bezbednosti http://www.sisekaitse.ee/


-Akademijom Bezbednosti Albanije http://www.asp.gov.al


- Sporazum između tri strane sa Institutom  za obuku probacione službe i zatvora  http://www.rskk.fi/fi  i Univerzitetom Primenjenih Nauka Laurea https://www.laurea.fi/       

                                

- Javnom institucijom Visoke stručne škole „Policijska Akademija“ Crne Gore http://www.policijskaakademija.me/  

 

- Fakultetom za Bezbednost u Skoplje Univerziteta “St. Kliment Ohridski” u Bitoli u Makedoniji http://www.fb.uklo.edu.mk/

 

- Radni Sporazum između Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost (KAJB) i Agencije Evropske Unije za Obuke Sprovođenja Zakona  (CEPOL)  - Radni Sporazum