17/04/2009-Diplomimi i gjeneratës së 37-të të SHKK