Rihapet konkursi për pranimin e studentëve në Fakultetin e Sigurisë Publike

27.08.2019

Vushtrri, 27 gusht 2019 – Në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike (AKSP),  rihapet  konkursi për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve bachelor, në Fakultetin e Sigurisë Publike për vitin akademik 2019/2020.

Konkursi mbyllet më datën 05.09.2019

Më gjerësisht lexo: Konkursi


                                 Manuali

Linku për aplikim: http://smu.aksp-ks.net