NË Akademi fiiloi tajnimi dhjet javor “Shkolla e stafit dhe komandes policore”

08.04.2019

Vushtrri, 08 prill 2019 – Sot 42 oficer dhe zyrtar të lart të agjencive të sigurisë publike të Kosovës filluan trajnimi dhjete javor të Shkollës së Stafit dhe Komandës Policore.

 

Në ceremoninë e hapje të këtij trajnimi morën pjesë; Udhëheqësja e Programit të ICITAP-it për Kosovë znj. Kimberley Riffe, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës z. Rashit Qalaj, Drejtori i Përgjithshëm i Akademisë së Kosovës për Siguri Publike z. Ismail Smakiqi, Drejtues të Departamenteve nga AKSP dhe PK, znj. Remzije Ibrahimi Këshilltare Nacionale e ICITAP-it për AKSP. si dhe zyrtar nga Ambasada e Shteteve të  Bashkuara të Amerikës dhe ICITAP-it të cilët kujdesën për mbarëvajtjen e këtij trajnimi.


Shkolla për Stafin Policorë dhe Komandues i cili mbahet nga “Qendra për Siguri Publike të Universiteti Northwestern” këtë vite zhvillohet për herë të gjashtë në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike. Gjerë tani këtë shkollë e kanë ndjekur dhe kanë diplomuar më shumë se 200 oficer policor dhe të agjencive tjera të Sigurisë Publike.


Shkollën për Stafin Policor dhe Komandues, përveç oficerëve policor nga Policia e Kosovës, e kanë ndjekur dhe e kanë përfunduar oficer policor nga vendet e regjionit; Mali i Zi, Shqipëria, Maqedonia, Bosnja e Hercegovina dhe Kroacia.


Gjatë këtij kursi, pjesëmarrësit do të ndjekin tetë modulet të cilat ndihmojnë oficer dhe zyrtar të lart të agjencive të sigurisë publike në avancimin e punës së tyre dhe të organizatave të tyre; Lidershipi, Alokimi i burimeve, Sjellja organizative, Trafiku dhe etika, Buxhetimi, Vendimmarrja, Menaxhimi i projektit, Komunikimet dhe marrëdhëniet me komunitetin.


Në fjalën e saj Udhëheqësja e Programit të ICITAP-it për Kosovë znj.Kimberley Riffe, shprehi kënaqësinë për mundësin e përkrahjes të Akademisë dhe Agjencive të Sigurisë Publike nga ana e ICITAP-it. Duke iu drejtuar pjesëmarrësve të Shkollës së Stafit dhe Komandës Policore, ajo i inkurajoj ata të jenë aktiv gjatë trajnimit me qëllim të përfitimit nga ky trajnim duke shfrytëzuar njohurit e fituara në të mirë të organizatës së tyre. 


Në vazhdim fjalën e morri Drejtori i Përgjithshëm i Akademisë së Kosovës për Siguri Publike z. Ismail Smakiqi, i cili falënderoi Ambasadën e Shteteve të  Bashkuara të Amerikës, ICITAP-it si dhe Instruktorin nga Qendra për Siguri Publike të Universiteti Northwestern Zotin Mike McGuigan.


Duke iu drejtuar studentëve Drejtori Smakiqi më tej tha: 

-“Shkolla për Stafin Policor dhe Komandues e njohur si trajnimi “SPSC” është shkolla ose trajnimi më i rëndësishme për personelin udhëheqës të Policisë së Kosovës dhe agjencitë tjera të sigurisë publike. Është pa dyshim trajnimi i specializuar dhe i avancuar më i rëndësishmi i cili zhvillohet në Akademi, sigurisht njeri ndër trajnimet më të rëndësishme i cili zhvillohet në regjionin ku bënë pjesë Kosova”.

- “Gjatë këtyre dhjet javëve të shkollës që do të ndjekin, do të keni rastin unik në karrierën tuaj të i bashkoheni mijëra oficerëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe disa vendeve tjera të botës, të cilët ndjekin këtë kurse nga Instruktorët e “Qendrës për Siguri Publike të Universiteti Northwestern”.


Drejtori i Përgjithshëm i Policisë, z.Rashit Qalaj shpreh falënderimin e tije dhe të Policisë së Kosovës për ICITAP-in dhe Universitetin Northwestern për organizimin e këtij trajnimi si dhe falënderoi AKSP-në për mbështetjen që i ka dhënë gjithmonë këtij aktiviteti të rëndësishëm. 

Në vazhdim të fjalës së tij, Drejtori Qalaj uroi pjesëmarrësit e trajnimit të cilët janë përzgjedhë në saje të sukseseve të tyre, duke i inkurajuar dhe kërkuar të jenë sa më aktivë gjatë trajnimit.

Drejtori Qalaj më tej tha se “pjesa dërmuese e oficereve policor të cilët kanë ndjek këtë trajnim, sot ndodhën në pozita menaxheriale në Policinë e Kosovës” .