Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost dobija Međunarodni Sertifikat za Akreditaciju od strane IADLEST-a

24.05.2018

Bostonu, 24  maj 2018 - U Bostonu, Massachusetts Sjedinjenih Američkih Država od 19 do 24 maja 2018 godine održava se godišnja konferencija Međunarodne Asocijacije Direktora Standarda i Obuka za Sprovođenje Zakona ((International Association of Directors of Law Enforcement Standardsand Training - IADLEST). Na ovoj konferenciji  učestvuju viši rukovodioc Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost Generalni Direktor Ismail Smakiqi; iz Policije Kosova, Direktor Odeljenja za Ljudske Resurse Pukovnik Taibe Canolli - Brajshori  i Direktor Divizije za Obuke Pukovnik Milorad Corac; kao i ICITAP -  program za Kosovo, viša savetnica  ICITAP-a  pri Ministarstvu Unutrašnjih Poslova - Program Višeg Menadžmenta i Izvršnog Menadžmenta Drita Perezic kao i službenica ICITAP-a na Kosovu Remzije Ibrahimi.


IADLEST svojim članovima pruža mogućnost da  se susretnu sa drugim menadžerima obuka i standarda  kako bi razmenili svoje ideje, da bi  tražili savete i da bi uporedili svoje napredke. Članovi primaju sve proizvode projekata IADLEST-a, doprinos nacionalne politike i inovaciju u standardima krivičnog pravosuđa i obuke. Svi učesnici na godišnjoj konferenciji su članovi IADLEST-a.


Na godišnjoj konferenciji u Bostonu učestvuju Direktori Standarda Policijskih Akademija iz 40 država u Sjedinjenim Američkim Državama kao i Direktori Policijskih Akademija i Javne Bezbednosti iz 18 zemalja sveta, među kojima su i Direktori Policijskih Akademija i Javne Bezbednosti sa Kosova, Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i drugih.


Kao što je informisana javnost,od meseca jula 2017 godine, Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost je uključena u proces za akreditaciju od strane  IADLES-a i konačno  15 maja 2018 godine, Akademija je dobila obaveštenje od strane  IADLEST-a za Međunarodnu Akreditaciju Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost za period od tri godine odnosno do 14 maja 2021 godine (klikni: http://www.aksp-ks.net/?page=2,4,598; http://aksp-ks.net/?page=1,4,603;)


Tokom održavanja godišnje konferencije u Bostonu na sastanku Izvršnog Odbora IADLEST-a, kao i na sastanku Međunarodnih Akademija učesnica na konferenciji IADLEST-a, Predsednik Asocijacije IADLEST-a Dan Zivkovich je predao Generalnom Direktoru Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost Ismailu Smakiqiju Sertifikat o Akreditaciji, Plaketu za Akreditaciju kao i Zvanični originalni dokument obaveštenja za Akreditaciju od strane IADLEST-a.


Na ova dva plenarna zasedanja u svečanom delu konferencije, Presednik Zivkovich obavestio je prisutne sa procesom Međunarodne Akreditacije Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost i da je to prva Akreditacija  za jednu Međunarodnu Akademiju članicu IADLEST-a. G-din Zivkovich  prilikom dodeljivanja Sertifikata Akreditacije,Plakete za Akreditaciju kao i službenog pisma obaveštenja za akreditaciju od strane ADLEST-a, pročitao je tekst ovih dokumenata u kojima se kaže:


Plaketa Akreditacije: 

Ovim se računa da Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost  je pokazala najviši standard profesionalizma i stoga je priznata kao Akreditovana Akademija za Sprovođenje Zakona od strane  IADLEST-a

15 maj 2018 godine.

 

Sertifikat Akreditacije:

Akreditovana Akademija za Sprovođenje Zakona

Ovo je da  je Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost primljena kao jedna Akreditovana Akademija za Sprovođenje Zakona i da je uspešno završila sve zahteve za ovaj sertifikat kroz  Međunarodnu Asocijaciju Direktora Standarda i Obuke za Sprovođenje Zakona (IADLEST), međunarodna asocijacija i obuka službenika mira i direktora akademija za obuke u sprovođenju zakona. 

 Važi do  14 maja 2021 godine

Michael N. Becar, Izvršni Direktor  IADLEST-a   Daniel R. Zivkovich, Predsednik  IADLEST-a


U svom govoru direktor g-din  Smakiqi  se zahvalio Međunarodnoj Asocijaciji Direktora Standarda i Obuka za Sprovođenje Zakona - IADLEST-u  za međunarodnu akreditaciju Akademije i izrazio zadovoljstvo da je uprovo Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost  prva ta koja je dobila međunarodnu akreditaciju od strane IADLEST-a.


Tokom svog govora, direktor g-din Smakiqi je rekao da je to zadovoljstvo i ponos za Kosovsku Akademije za Javnu Bezbednost,za Policiju Kosova i druge Agencije za Javnu Bezbednost, kao i za samu državu Kosova da čujem od vas da "Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost je uspešno ispunila sve uslove i zahteve i dobila tu čast da bude Akademija Akreditovana za Sprovođenje Zakona od strane Međunarodne Asocijacije Direktora Standarda i Obuka za  Sprovođenje  Zakona (IADLEST).


Posebno smo srećni i ponosni da "Vaša Akademija se pridružuje jednoj elitnoj grupi posvećenoj  za izvrsnosti u pružanju obuke u krivičnom pravosuđu širom sveta. Politike, procedure, procesi, prostori i vaše osoblje Akademije daju najbolji primer u našoj profesiji. Ova Akreditacija vam daje pravo da otkrijete logo Akademije koja je akreditovana od strane IADLEST-a i  izjavu u vašim materijalima i vašim prostorima ".


Dalje direktor Smakiqi govorio je o teškoćama i izazovima koje je prošla Akademija i Policija Kosova, sve do današnje faze priznavanja zasluga Akademije i Policije Kosova, koja je priznata kao najpouzdanija  institucija ne samo unutar zemlje nego i u regijonu. Hvaleći rad Policije Kosova direktor Smakiqi izrazio je zadovoljstvo  za obaveštenje koje je dobila tokom konferencije u IADLEST-u pukovnik Taibe Canolli Brajshori, koja je dobila prvu nagradu od strane Asocijacije Žena Policije Sveta.


Direktor Smakiqi za uspeh Akademije zahvalio  se ICITAP-u  program za Kosovo, koji u svim fazama razvoja Akademije bio je glavni partner i ne samo to nego i pristalica, donator, glavni savetnik Akademije.


Veliki je broj američkih imena od strane ICITAP-a  koji su ostavili svoj trag u Akademiji i danas želim da im se zahvalim posebno gospođi Drita Perezic iz  ICITAP-a, za veoma vredan doprinos za Akademiju i inicijativu u poslednjoj konferenciji u Nashville, Tennessee i Zameniku Direktora IADLEST-a David Harvey za mogućnost međunarodne akreditacije akademije koji danas, posle godinu dana rada i neumorne posvećenost osoblja akademije i ICITAP-a, je postala realnost.


Na sastanku Međunarodnih Akademija članica na konferenciji IADLEST-a, rukovodioci Akademija su zainteresovani za proces akreditacije KAJB-a i tom prilikom direktor Smakiqi i g-đa Perezic su odgovorili na mnoga interesovanja prisutnih i njihovim pitanjima.


Na jednoj posebnoj sednici lideršipa žena policije u konferenciji IADLEST-a, u svojstvu laurata prve nagrade od strane Međunarodne Asocijacije Žena Policije pozvana je za govor pukovnik g-đa Taibe Canolli Brajshori, koja se zahvalila prisutnima o čestitkama prilikom dobijanja nagrade  kao i tom prilikomgovorila je o izazovima kroz koje je prošla Policija Kosova a sa poslebnim naglaskom o izazovima kroz koje su prošle žene policije.


Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini čestitala je Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost  za ovu izuzetno značajnu akreditaciju.


Danas  treći dan konferencija nastavlja sa svojim radom.