Akademia e Kosovës për Siguri Publike nënshkruan marrëveshje bashkëpunim me Akademinë e Drejtësisë

26.02.2020


Prishtinë, 26 shkurt 2020 – Drejtori i Përgjithshëm i Akademisë së Kosovës për Siguri Publike Ismail Smakiqi së bashku me Drejtorin e Akademisë së Drejtësisë Enver Fejzullahu sot nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit mes këtyre dy institucioneve. 


Qëllimi i marrëveshjes është bashkëpunimin në realizmin e  trajnimeve në fushën e drejtësisë dhe sigurisë. 


Drejtori i Akademisë së Kosovës për Siguri Publike, Ismail Smakiqi tha se nënshkrimi i marrëveshjes më Akademinë e Drejtësisë  është shumë i rëndësishëm për Akademinë dhe zbatuesit e ligjit.

Më këtë rast drejtori Smakiqi e njoftoi drejtorin e Akademisë së Drejtësisë Enver Fejzullahun për marrëveshjet e bashkëpunimit që ka AKSP-ja edhe më institucionet vendore dhe ndërkombëtare, që kanë të bëjnë më fushën e  sigurisë. 


Smakiqi tha se Akademia është e gatshme të lidh bashkëpunim më çdo institucion që merret më siguri më qëllim të avancimit të zbatuesve të ligjit. Duke vlerësuar lartë nënshkrimin e marrëveshjes në fjalë, drejtori Smakiqi tha se dobitë e saj janë; trajnimet, kurset, seminaret, programet e këmbimeve, korrikulat e përbashkëta, hulumtimet shkencore si dhe përvoja tjera që janë të domosdoshme  për Akademinë.
“Akademia  deri më sot ka nënshkruar shumë marrëveshje bashkëpunimi, megjithatë nënshkrimi i kësaj marrëveshje është e një rëndësi të veçantë. Më nënshkrimin e kësaj marrëveshje ne ofrohemi edhe më shumë në shkëmbimin e përvojave mes dy institucioneve në fjalë. Për AKSP-në ky bashkëpunim është një nder  i madh”, u shpreh drejtori Smakiqi.Edhe drejtori i Akademisë së Drejtësisë Enver Fejzullahu vlerësoj lartë nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit më Akademinë e Kosovës për Siguri Publike. Gjatë këtij takimi u tha së nënshkrimi i marrëveshjes hap shtigjet për bashkëpunim në fushën e trajnimeve që ka për qëllim avancimin e gjithë atyre që merren më fushën e drejtësisë dhe sigurisë. 


Fejzullahu tha se një marrëveshje e tillë është dashur të ndodh edhe më herët, ndërkohë që vlerësoj se ky bashkëpunim është i domosdoshëm. 


Ndryshe, me nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit, Institucionet deklaruan përkrahjen e tyre për përfitime të përbashkëta, dhe gatishmërinë e tyre për të kontribuar në rritjen e lidhjeve arsimore, hulumtuese dhe zhvillimore ndërmjet të dyja institucioneve.


Pikat e bashkëpunim ndërmjet dy Institucioneve përfshinë; Zhvillimin dhe bashkërendimin e arsimit në fushën e zbatimit të ligjit në nivel të arsimit profesional dhe arsimit të vazhdueshëm profesional; Lidhjet e hulumtimit, shkëmbimin e informatave dhe rezultateve, vizitat e personelit hulumtues dhe ofertat për financim të hulumtimit nga Bashkimi Evropian dhe agjencitë tjera ndërkombëtare në fushat e sigurisë së brendshme dhe zbatimit të ligjit; Shkëmbimin dhe vizitat e personelit për këshilla dhe bashkërendim të standardeve në  çështje arsimore, pedagogjike dhe administrative; Këmbimin e përvojave, ideve rreth programeve të trajnimeve si dhe programeve studimore në fushën e sigurisë publike dhe të zbatimit të ligjit etj.