U hap konkursi për pranimin e studentëve në Fakultetin e Sigurisë Publike për vitin akademik 2016/2017

01.07.2016

Vushtrri, 1 korrik 2016 – Në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike, u hap konkursi për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore bachelor, në Fakultetin e Sigurisë Publike për vitin akademikë 2016/2017. Të drejtë aplikimi kanë vetëm zyrtarët e institucioneve të sigurisë publike si; Policia e Kosovës, Dogana e Kosovës, Agjencia për Menaxhimit të Emergjencave të Kosovës, pjesëtarët e Shërbimit Korrektues të Kosovës, Shërbimi Sprovues i Kosovës si dhe zyrtarët e Inspektoratit Policor të Kosovës.

Për më shumë informata klikoni këtu:

Konkursi: Konkursi
Aplikacioni: Aplikacioni
Manuali për provim pranues: Manuali për provim pranues