Akademija je potpisala sporazume o saradnji sa Kosovskom Agencijom za Forenziku

02.10.2020

Vučitrn, 01 oktobar 2020 – Tokom saradnje sa domaćim  i međunarodnim institucijama, Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost danas je potpisala sporazum o saradnji sa Kosovskom Agencijom za Spoljne Poslove.

Sporazum, koji je potpisan od strane Generalnog Direktora Akademije g-din Ismail Smakiqi i Generalnog Direktora Kosovske Agencije Forenzike g-din Blerim Olluri, ima za cilj saradnju dve institucija radi podrške i ostvarivanja zajedničkih interesa u oblasti obuke, studija, istraživanja i razvoja.

Generalni Direktor Akademije g-din Ismail Smakiqi i Generalni Direktor Forenzike g-din  Blerim Olluri tokom potpisivanja ocenili su da će ovaj sporazum imati pozitivan uticaj na povećanje i jačanje saradnje kroz koji će se  olakšati postupci obuke,studiranja, istraživanja i razvoja u mogućim zajedničkim  projektima. itd.

Takođe u okviru dnevnog reda bila je poseta prostorijama Kosovske Agencije za Forenziku, gde delegacija KAJB-a  je  bila bliže upoznata sa radom, osobljem i dostignućima forenzike. Izvršni direktor g-din Blerim Olluri održao je prezentaciju o funkcionisanju agencije gde je istakao njihov cilj ka uspostavljanju i kontinuiranom razvoju, obezbeđivanju  kvaliteta i dostizanju najviših međunarodnih standarda kroz periodične procese akreditacije u okviru oblasti forenzike.


Generalni direktor KAPS Ismail Smakiki, pohvalio je rad agencije i izrazio zahvalnost za naučni rad i dostignuća KFA kao verodostojne institucije i ekvivalentne ostalim međunarodnim institucijama u oblasti forenzike. Smakiki je naglasio veliku važnost priznanja, odnosno kontinuirane lokalne i međunarodne institucionalne akreditacije i radne procese obe institucije koje su postigle najviše međunarodne standarde u odgovarajućem polju delatnosti.

Generalni Direktor KA JB-a g-din  Ismail Smakiqi, pohvalio je rad agencije i izrazio  je zahvalnost za naučni rad i dostignuća KAF kao verodostojne institucije i ekvivalentne ostalim međunarodnim institucijama u oblasti forenzike. G-din Smakiqi je naglasio veliku važnost koju ima priznanja, odnosno kontinuirane domaće i međunarodne institucionalne akreditacije i radne procese obe institucije koje su postigle najviše međunarodne standarde u odgovarajućem polju delatnosti.