Danas je održana ceremonija završetka teoretskog profesionalnog programa za 416 kadeta Policije Kosova

13.09.2019

Vučitrn, 13 septembar 2019 –  Danas je u Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost pedeset četvrta (54) generacija policijskih kadeta završila teoretski deo profesionalnog programa i od danas će nastaviti praktični deo ovog programa.

Generalni Direktor Policije Kosova Rashit Qalaj pozdravljajući prisutne pozvao kadete da tokom vršenja dužnosti poštuju zakon. Direktor Qalaj je izjavio da je  Policija Kosova jedna dobro strukturirana organizacija i jedna veoma poverljiva organizacija.
 
“Danas smo jedna dobro strukturirana organizacija sa svim kapacitetima sa  organizativnog aspekta, sa pravnom infrastrukturom, sa opremom i ljudskim  kapacitetima. Naš trud i rad je učinio da postanemo veoma poverljiva organizacija, to smo postigli obavljajući policijske dužnosti koje su određene zakonom o  policiji”, izjavio je Qalaj zahvaljujući svim međunarodnim partnerima za stalnu podršku Policiji Kosova.
 
Qalaj je izjavo: “U Akademiji smo obavili teoretski deo programa i sada ulazimo u jednu veoma važnu fazu iz terenske obuke, to je važna faza gde treba ono što ste naučili od vaših školskih instruktora da dopunite u praktičnom delu.”
Ovom prilikom direktor Qalaj je pozvao kadete da tokom vršenja svoje dužnosti služe narodu Kosova i da ravnopravno tretiraju sve građane.
 
“Mi imamo mnoge dužnosti počevši od zaštite života i imovine do zaštite državne granice. Biće to veoma težak zadatak, veoma izazovan, ali veoma vrednujući od strane građane Kosova. Pošto ćete služiti i štititi građane i imovinu, vi ćete veoma često spašavati i živote. To je i naša misija, da služimo i samo služimo. Da služimo narodu Kosova, da sve ravnopravno tretiramo i da svakog pojedinca u našoj zemlji smatramo kao člana velike kosovske porodice”, izjavio je Qalaj rekavši da je  Policija Kosova jedna mnogo etnička organizacija, takođe je jedna organizacija koja se brine o polnom aspektu.

Ministar na dužnosti Ministarstva Unutrašnjih Poslova Ekrem Mustafa zatražio je od kadeta da se angažuju tokom vršenja dužnosti da sačuvaju poverljivost Policije Kosova.
“Vi sada nosite uniformu koja ima veliku poverljivost građana, zato se trebate potruditi održati ovu poverljivost poštujući zakone na snazi i ljudska prava”, izjavio je Mustafa.
 
“Dan ranije Policija Kosova kao i Akademija napunili su 20 godina osnivanja i uspešnog rada. Nakon jednog uspešnog rada Akademija je učlanjena u Međunarodnoj Frankofonskoj Mreži Policijske Obuke (FRANCOPOL), kao punopravni član s pravom glasa”, izjavio je Mustafa.
 
Ministar na dužnosti Ekrem Mustafa izjavio je da je vaspitavanje (edukacija) najvažnija komponenta razvoja jednog sistema s prihvatljivim standardima i korak dalje ka modernom razvoju i tehnoloških novina.
 
“Veoma je važno da se profesionalizam i poverljvosti održe poštujući sveopšti zakon i poštujući ljudska prava. Vi treba da vašim trudom i zalaganjem održite tu poverljivost. To treba učiniti preciznim sprovođenjem zakona”, izjavio je Mustafa.

 


Generalni Direktor Kosovske Akademije Ismail Smakiqi održao je ovom prilikom sledeći govor. 
“Dragi kadeti Policije Kosova, srdačno vam čestitam završetak modula iz teoretskog dela Obuke iz Profesionalnog Programa “Mladi policajac” u Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost”, izjavio je Smakiqi.
 
Direktor Smakiqi je izjavio da je 2019 godina imala do sada najviše kadeta u istoriji Akademije gde su ujedno imali i profesionalnu obuku i 17 kadeta iz Inspektorata Policije Kosova, 119 kadeta iz Korektivne Službe Kosova  i 416 kadeta iz Policije Kosova.
 
“Dragi kadeti Policije Kosova, vi ste tokom prošlih 34 nedelja u Akademiji stekli potrebno znanje i veštine da biste u bližoj budućnosti vršili vašu profesiju. Vašu profesiju obavite u skladu s vašim pravnim kompetencijama služeći građanima vaše domovine bez ikakve razlike. Nemojte nikada zaboraviti da je vaša snaga u vašim porodicama koje su vas podržale da se opredelite u vašoj profesiji i vaših  kolega u profesiji, s drugovima u vašim jedinicama s kojima ćete se zajedno boriti protiv loših ljudi. Nemojte zaboraviti vaše pravo da vaše porodice, vaše kolege, vaše drugove, vaše voljene i građane Kosova uvek pogledate u očima (časno)”, izjavio je direktor Smakiqi poželevši kadetima zdravlje i svako dobro u njihovoj  karijeri i životu. 
 
“Poštovani Generalni Direktore Policije Kosova Qalaj, nadam se da ćemo zajedno stvoriti uslove i dobiti podršku centralnih državnih vlasti da što pre započne obuka 55-te generacije kadeta Policije Kosova. Pošto sam uvek u ovim ceremonijama  izjavljivao da je ukras Akademije prisutvo kadeta to želim opet ovde navesti. Srećno dragi kadeti”, izjavio je Smakiqi.
 


I šef Programa ICITAP-a na Kosovu Kimberley Riffe, je pozdravila kadete. 
“Kao bivši komandant za primenu zakona dozvolite mi da vam dam neke savete.  Budite hrabri, učinite ono što je pravedno i ako nije šire prihvaćeno, budite jaki, budite naspram onih koji utiču i pokušavaju se uplseti u pravdi, budite hrabri tokom zaštite građana, budite pošteni, primenite zakon da biste ravnopravno zaštitili građane. Nemojte nijednom zaboraviti da ste i vi član zajednice”, izjavila je Riffe.
Inače, ambasador Misije OEBS-a na Kosovu Jan Braathu izrazio je svoje uverenje da će kadeti nastaviti započetu liniju (tok) uspeha Policije Kosova.
 
“Vi prolazite kroz jedan period uspeha koji je uspešno izgrađen punih 20 godina i ubeđen sam da ćete nastavititi ovom linijom uspeha. Želim vas pohvaliti za preduzetu hrabrost da predvodite i podržite zajednicu, da postanete jedan  policijski službenik”, izjavio je Braathu pozvavši kadete da se pridržavaju i poštuju pravila pravne države, da budu profesionalni i da budu ponosni na svoju uniformu i službi koju vrše zajednici. 
 

Nehat Thaçi, direktor  Korektivne Službe Kosova, ujedno i predsedavajući Odbora Akademije u ime odbora Akademije je pozdravio sve prisutne. “Mladi policajci, vaša dužnost nije uopšte laka i ja vam dajem savet i podršku da budete pošteni i da imate jasnu viziju”, izjavio je Thaçi.
 
 
Inače, u ime 54-te generacije obratio se Pajtim Thaçi, izjavio je da su ponosni što će profesionalno služiti zemlji obaćavši da će dužnost izvršiti pošteno i u skladu sa zakonom. “Mi kao službenici (pripadnici) policije Kosova, štitićemo prava svih građana Kosova bez ikakve razlike”, naveo je Thaçi.