Ponovno objavljivjanje konkursa za upis studenata na Fakultetu za Javnu Bezbednost

27.08.2019

Vučitrn, 27 avgust 2019 – Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost ponovo objavljuje konkurs za upis studenta  na  nivou bachelor u Fakultetu za Jvnu Bezbednost za novu akademsku 2019/2020 godinu

Konkurs se zatvara  05.09.2019 godine

Opširnije pročitajte :  Konkurs
                                Priručnik
Link za upis http://smu.aksp-ks.net