Ismail Smakiqi

Ismail Smakiqi imenovan je za Generalnog Direktora Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost (KAJB) 28 septembra 2011 godine.

Nakon završetka ovog mandata, g-din Smakiqi je 01.10.2014 godine ponovo imenovan za Generalnog Direktora Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost u još jednom mandatu od tri godine. U ovoj fuksiji Generalnog Direktora, g-din Smakiqi je odgovoran da obezbedi sve funkcije KAJB-a koje trebaju biti sprovedene na ispravan način.

Pre mandata Generalnog Direktora g-din Ismail Smakiqi je obavljao razne funkcije na institucijama i javnim preduzećima takođe kao i u privatnom biznisu.

U periodu avgust 2010 – septembar 2011 godine je radio kao inžinjer Telekomunikacije Kosova (TK).

U periodu od februara do novembra 2008 godine obavljao je funkciju Šefa Administracije i Osoblja u Opštini Mitrovice, a od novembra 2008. do januara 2010 godine obavljao je funkciju kao Podpresednik Opštine Mitrovice.

U periodu od juna 2003 godine do februara 2008 godine radio je u preduzeću “Linprojekt” u Mitrovici.

Tokom perioda decembar 2001 godine do maja 2003 godine obavljao je funkciju Direktora Kulturnog Centra “Rexhep Mitrovica” u Mitrovici, dok je u poriodu oktombar 1999 – decembar 2001 godine radio kao inžinjer u PKU TC “Kosova B” u Obiliću.

Ismail Smakiqi je rođen 21 maja 1957godine u Mitrovici. Diplomirao je na Fakultetu Tehnologije (tehničkih nauka) u Mitrovici. Tokom 1980/81 godine je radio u Gimnaziji u Mitrovici kao nastavnik.

U maju 1981 godine je uhapšen i osuđen na tri godine zatvora, kao član ilegalne organizacije ONPK koji je osnovao Jusuf Gërvalla. Tokom devedesetih (90 – 99) aktivno se bavi u nacionalnim pokretima tog vremena.

Živi u Mitrovici sa ženom, gospođom Mevlyde Miftari - Smakiqi – doktorka kao i dve ćerke, Edita i Visare.