24/07/2009- vizitë nga Departamenti i Shëndetësisë të Policisë së Shqipëris&am