U hap konkursi për pranimin e studentëve në Fakultetin e Sigurisë Publike për vitin akademik 2018/2019

18.07.2018

Vushtrri,  18 korrik 2018  – Në Akademinë  e Kosovës për Siguri Publike (AKSP) , u hap konkursi për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve bachelor, në Fakultetin e Sigurisë Publike për vitin akademik 2018/2019.

Të drejtë aplikimi në këtë konkurs kanë zyrtarët e Policisë së Kosovës,  Doganave të Kosovës, Agjencisë të Menaxhimit Emergjent, Shërbimit Korrektues të Kosovës si dhe Inspektoratit Policor të Kosovës.

Aplikimi bëhet  online  në adresën elektronike: http://smu.aksp-ks.net:8090/

Dokumentet duhet të dorëzohen në kopje fizike  të noterizuara në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike në Vushtrri, në Objektin e ri Fakulteti i Sigurisë Publike Nr. i Zyrës 111 .

 

KONKURSI

 

MANUALI

 

Linku për aplikim: http://smu.aksp-ks.net:8090/