Kontakti

Akademia e Kosovës për Siguri Publike

Rr: "Gjergj Kastrioti Skënderbeu"

Vushtrri, Kosovë

 

 

Tel:  028/ 59 00 70 /119

Zyrtarët për Media:  +383 44 38 39 97

 

 

Web: www.aksp-ks.net

E-mail: zip.aksp@rks-gov.net