Kontakti

Akademia e Kosovës për Siguri Publike

Gjergj Kastrioti Skënderbeu
Vushtrri - Kosovë

Tel: 028/590 /070
Fax: 028/ 590/ 070 - 850
Web: www.aksp-ks.net

E-mail: zip.aksp@rks-gov.net