Kontakti

Akademia e Kosovës për Siguri Publike

Gjergj Kastrioti Skënderbeu
Vushtrri - Kosovë

Tel: 028/590 - 070
Fax: 028/ 590 - 070 - 850
Web: www.aksp-ks.net

E-mail: info.aksp@rks-gov.net Ismail Smakiqi
Drejtor i Përgjithshëm i Akademisë  

Tel: +381 (0) 28 590 - 070  Ext. 111
Email: ismail.smakiqi@rks-gov.net
Adresa: AKSP- Vushtrri


Avni Istrefi

Udhëheqës  i Divizionit për marrëdhënie me Jashtë

Tel. + 381 (0) 28 590 070  Ext. 140

E-mail: avni.istrefi@rks-gov.net

Adresa: AKSP-së – Vushtrri