Bordi i Akademisë mbajti takimit e tij të radhës

16.03.2018

Vushtrri, 15 mars 2018  – Bordi i Akademisë së Kosovës për Siguri Publike, sot mbajti takimin e parë për vitin 2018, të njëzet e dytin me radhë, ku  u diskutuan çështjet të cilat kanë të bëjnë më procesin nëpër të cilën po kalon Akademia; siç janë akreditimi i trajnimeve profesionale  nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve, akreditimin ndërkombëtar nga Asociacioni Ndërkombëtar i Drejtorëve të Standardeve të Zbatimit të Ligjit dhe Trajnimit (IADLES) të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe zhvillimet dhe sfidat që e presin AKSP-në gjatë këtë vit.

Në takim morën pjesë Drejtori i Përgjithshëm i Akademisë Ismail Smakiqi, Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit Sprovues të Kosovës Bajram Bujupi, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës  Shpend Maxhumi, Kryeprokurori i Shtetit Aleksandër Lumezi, UD/Kryeshefe Ekzekutiv e Inspektoratit Policor të Kosovës Miradije Kelmendi, Drejtori i Përgjithshëm i Doganave të Kosovës Bahri Berisha,  UD/Drejtor i Përgjithshëm i  Shërbimit Korrektues të Kosovës Rasim Selmanaj, Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm  i Agjencisë për Menaxhimin Emergjent Shefki Avdullahu, Këshilltarja e Lartë e ICITAP-it në Ministrinë e Punëve të Brendshme Drita Pereziç, Këshilltarja e Lartë e OSBE-së Shpresa  Muharremi , Udhëheqësja e Projektit të Binjakëzimit Krista Haak si dhe Këshilltarja  Rezidente e Projektit të Binjakëzimit Ritva Vähäkoski .

Pas hapjes së takimit nga ana e kryesuesit të Bordit Bajram Bujupi dhe aprovimit të rendit të ditës, fjalën e mori Drejtori i Përgjithshëm i Akademisë së Kosovës për Siguri Publike  Ismail Smakiqi, i cili njoftoi Bordin rreth procesit të akreditimit të trajnimeve profesionale dhe shqyrtimi i propozim politikave të përbashkëta për realizimin e fushëveprimit të ligjit të AKSP-së për përmbushjen e standardeve të akreditimit të Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve dhe Asociacioni Ndërkombëtar i Drejtorëve të Standardeve të Zbatimit të Ligjit dhe Trajnimit (IADLES) të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Lidhur me akreditim Smakiqi tha se “Akademinë e Kosovës për Siguri Publike gjatë ditëve 08 dhe 12 mars e kanë vizituar  personeli përgjegjës për akreditim i Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve dhe ekipi i ekspertëve për vlerësim të jashtëm. Qëllimi i vizitës ishte  Akreditim Institucional i Akademisë së Kosovës për Siguri Publike dhe validimi i programeve profesionale për profilet:  Polic i Ri, Inspektor i Inspektoratit Policor, Zjarrfikës, Zyrtar Korrektues, Zyrtar Sprovues dhe Zyrtar Doganor”.

Drejtori i Akademisë Smakiqi, njoftoi Bordin e AKSP-së edhe me procesin e Akreditimit ndërkombëtar nga ana e Asociacionit Ndërkombëtar të Drejtorëve të Standardeve të Zbatimit të Ligjit dhe Trajnimit (IADLES) të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me ç’ rast Akademia do të fitoi Akreditim Ndërkombëtarë.

Bazuar në të gjeturat të ekipi i ekspertëve për vlerësim të jashtëm të Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve si dhe kërkesave për plotësimin standardeve të Asociacionit Ndërkombëtar të Drejtorëve të Standardeve të Zbatimit të Ligjit dhe Trajnimit (IADLES) të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Drejtori Smakiqi propozoi aprovimin e Dokumentit “Politikat e Përbashkëta për Realizimin e Fushëveprimit të Ligjit të AKSP-së për Përmbushjen e Standardeve të Akreditimit”

Dokumenti i “Politikave të përbashkëta” përmban katër Masa të veprimit: Angazhimi i stafit trajnues nga institucionet e sigurisë publike në Akademi; Ngritja e strukturës së përshtatshme të trajnimeve; Zhvillimi i kurrikulave dhe ofrimi i trajnimeve dhe Detyrat dhe obligimet e vijuesve. Çdo masë e veprimit ngërthen në vete masa konkrete që duhet të ndermirën, në funksion të “Politikës së Përbashkët”.

Dokumenti i “Politikave të përbashkëta” u aprovua një zëri nga Bordi i AKSP-së dhe po ashtu Bordi mori vendim për themelimin e Grupit Punues nga AKSP, ASP, ICITAP dhe OSBE me qëllim të krijimit të dokumentit të rekomandimeve për Bordin e ardhshëm të Akademisë, për jetësimin e Dokumentit të “Politikave të përbashkëta”.

Po ashtu gjatë takimit Bordi shqyrtoi dhe miratoi planin vjetor të Bordit  për vitin 2018.

Po ashtu gjatë takimit u shqyrtua dhe u raportua për punën e Akademisë gjatë vitit  2017. Drejtori Smakiqi raportoi për të arritura kryesore për këtë periudhë; Nënshkrimi i marrëveshjes së punës mes AKSP - MPB – CEPOL, Hartimi i Kurrikulave për trajnimet profesionale për të gjitha Agjencitë e Sigurisë Publike dhe miratimi i tyre nga ana e Bordit të AKSP-së, Ri-shikimi i programit studimor dhe Ri-akreditimin e programi studimor në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike nga Agjencia e Kosovës e Akreditimit për periudhën tre (3) vjeçare 01/10/2017- 30/09/2020, Akreditimi Institucional i AKSP-së për periudhën 5 vjeçare nga ana e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KSHC), Realizimi i 171 trajnimeve me gjithsej 2571 zyrtar të ISP-ve, Pranimi i AKSP-së si anëtare në Asociacionin e Kolegjeve Evropiane të Shërbimit të Zjarr fikjes EFSCA, Pranimi i donacionit nga ICITAP-i ,, Pajisja e trajnimit te simulimit të Armëve të Zjarrit (FATS), Përfundimi i studimit të fizibilitetit për themelimin e studimeve Master të studimeve pasdiplomike në Fakultetin e Sigurisë Publike në AKSP, Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit mes AKSP-së dhe Fakultetit të Sigurisë në Shkup të Universitetit “St. Kliment Ohridski” të Manastirit të Maqedonisë.


Në Takimin e Bordit u bë zgjedhja e kryesuesit të ri të Bordit, ku kryesues i Bordit të Akademisë së Kovës për Siguri Publike u rizgjodh  Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit Sprovues të Kosovës Bajram Bujupi.


Ndërsa këshilltarja nga ICITAP Znj. Drita Periziç  gjatë këtij takim foli lidhur me vizitën e ekspertëve nga IDEALIST e që do të bëhet në muajin prill, që ka të bëjë me akreditimin institucional të Akademisë si dhe propozoi periudhën e përshtatshme të mbajtjes të trajnimit dhjet javor “Shkolla e Stafit dhe Komandës Policore\", e cila edhe këtë vite (për herë të gjashtë) do të organizohet nga ICITAP-i.