U hap konkursi për pranimin e studentëve në Fakultetin e Sigurisë Publike për vitin akademik

29.08.2016

Vushtrri, 29 gusht  2016 – Në Akademia e Kosovës për Siguri Publike, u hap konkursi për afatin e dytë për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve bachelor, në Fakultetin e Sigurisë Publike për vitin akademikë 2016/2017.

Të drejtë aplikimi  në këtë afat  kanë zyrtarët e  Doganës së Kosovës, Agjencionit të Menaxhimit të Emergjencave të Kosovës si dhe zyrtarët e Inspektoratit Policor të Kosovës.

Për më shumë informata klikoni këtu:

Konkursi: Konkursi
 
Aplikacioni:  Aplikacioni

Manuali për provim pranues:  Manuali